ODSZKODOWANIE ZA COVID

Blog

Można wygrać ze Skarbem Państwa

Wielu przedsiębiorców ma obawy związane z pozwaniem Skarbu Państwa za lockdown, ponieważ jego pozycja w sprawie sądowej może być uprzywilejowana…

Przedsiębiorca może uzyskać większe odszkodowanie w epidemii, niż podczas wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

W postulacie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej najważniejsza jest kwestia wysokości rekompensat od państwa za szkody z niego wynikłe. W obecnym…

Pozew zbiorowy czy indywidualny

W sprawach odszkodowawczych kierowanych do sądu niezwykle ważne są opłaty, czas rozpatrzenia sprawy oraz uzyskanie najwyższego odszkodowania. Kierując się powyższymi…

Pozew przeciwko Skarbowi Państwa szansą na uratowanie biznesu

W przypadku, gdy twoja firma straciła płynność finansową, wytoczenie powództwa wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie za nałożone restrykcje może być…

Sąd uchylił decyzję sanepidu wobec fryzjera otwartego pomimo zakazu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał wyrok w w sprawie II SA/Op 219/20 dotyczący skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego…

Warto uzyskać odszkodowanie za lockdown od Skarbu Państwa

Hotelarstwo, gastronomia czy eventy są branżami, które przez zamknięcie gospodarki odnotowały duże spadki dochodów. Niewprowadzenie stanu nadzwyczajnego spowodowało, że ciężar…

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych sposobem na szybkie uzyskanie pieniędzy za niepożądane skutki szczepień

Wprowadzanie kolejnych szczepionek na Covid-19 na rynek powoduje wzrost tempa szczepień, co niestety przełoży się na występowanie negatywnych skutków u…

created by RedConcept