ODSZKODOWANIE ZA COVID

Blog

Można wygrać ze Skarbem Państwa

Wielu przedsiębiorców ma obawy związane z pozwaniem Skarbu Państwa za lockdown, ponieważ jego pozycja w sprawie sądowej może być uprzywilejowana…

Przedsiębiorca może uzyskać większe odszkodowanie w epidemii, niż podczas wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

W postulacie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej najważniejsza jest kwestia wysokości rekompensat od państwa za szkody z niego wynikłe. W obecnym…

Pozew zbiorowy czy indywidualny

W sprawach odszkodowawczych kierowanych do sądu niezwykle ważne są opłaty, czas rozpatrzenia sprawy oraz uzyskanie najwyższego odszkodowania. Kierując się powyższymi…

Pozew przeciwko Skarbowi Państwa szansą na uratowanie biznesu

W przypadku, gdy twoja firma straciła płynność finansową, wytoczenie powództwa wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie za nałożone restrykcje może być…

created by RedConcept